Metal d.o.o.

Preduzeće za trgovinu i uslugePogledajte naše proizvode

Istorijat preduzeća

Preduzeće " METAL " d.o.o. Teslić osnovano je 01.07.1991. godine sa pretežnom djelatnošću pružanjem usluga u termoenergetici i trgovinom na veliko i malo pratećom opremom za tu djelatnost.U osnivanju zapošljavalo je dva radnika sa tendencijom stalnog rasta.
Efikasnost

Od 2003 godine na novoj lokaciji započeli smo gradnju poslovnog objekta u Vrelima za proširivanje kapaciteta u trgovini i pogona za proizvodnju.Od 2004. godine uvodimo proizvodnju više tipova električnih, toplovodnih kotlova za centralno grijanje i izradu raznih konstrukcija za potrebe tržišta. Sredinom 2007. godine uvodimo novu liniju za proizvodnju kotlova, komponenti trafo kotlov za poznatog kupca "PREIS " iz Slovenije, a proizvodi su namijenjeni za poznatu kompaniju " SIMENS" SR Njemačka.

Inovativnost

U osnivanju preduzeće je zapošljavalo dva radnika, danas zapošljava više od 40 radnika, od kojih ima i visoko obrazovanih kadrova koji svakodnevno rade na unapređenju kvaliteta proizvoda.Unapređenje kvaliteta , kako proizvoda tako i poslovanja preduzeća potvrđeno je dobijanjem standarda ISO 9001:2008 i ISO 3834-2. Od perioda 2003 godine bilježimo stalni rast proizvodnje cca. od 10-15% na godišnjem nivou, od čega je cca. 90% izvoz na strano tržište.

Sjedište firme