Efficiency of the company

 

Orjentisanost ka kupcima


Obezbjeđenje dobrih performansi proizvoda i usluga najviše kvalitete za kupce, te stvarati njihov osjećaj zadovoljstva, povjerenja, poštovanja i lojalnosti.


Kontaktirajte nas
 
 

Obuka kadrova


Najmanje jednom godišnje će se putem seminara ili posjeta renomiranim sajmovima ili izložbama provesti obuka ključnih kadrova u cilju upoznavanja sa novim trendovima i tehnologijama koji će biti u stanju da animiraju i motivišu sve zaposlene na maksimalnu pažnju i podizanje kvaliteta procesa rada.


Kontaktirajte nas
 

Kvalitet procesa rada


a) kvalitet ugrađenih materijala će se obezbeđivati nabavkom od samo renomiranih i međunarodno priznatih proizvođača i veleprodaja i maloprodaja;

b) kvalitet projektovanih i izrađenih proizvoda, pruženih usluga, izvedenih radova mašinske faze i servisiranja svojih proizvoda obezbeđivaće se kroz opšte i posebne planove kvaliteta, nadzor, kontrolu i preispitivanja nad sledećim bitnim karakteristikama:
- konkurentnost cijene koštanja,
- ispunjenje ugovorenih rokova,
- smanjenje naknadnih troškova proisteklih iz neusaglašenosti u procesima rada i dodatnih radova.


Kontaktirajte nas
 

Stalna poboljšanja


Uspostavljanje, održavanje, stalno poboljšavanje procesa rada i međunarodna certifikacija sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008. Obezbeđenje stalnog poboljšanja bitnih karakteristika proizvoda i usluge, a time i opšte uspješnosti u poslovanju METAL-a će vršiti stalnim povećanjem sposobnosti poslovnih procesa:

- projektovanje i izrada proizvoda za centralna grijanja, te izvođenje mašinske faze,
- povećanje zadovoljstva kupaca kroz kvalitet ugrađenih materijala i izvedenih radova u planiranim rokovima,
- smanjenje vremena ukupnog ciklusa izrade proizvoda i objekata mašinske faze kroz unapređenje funkcije planiranja i upravljanja projektima i funkcije razvoja proizvoda i izvođenja radova mašinske faze kroz funkciju instalaterske operative,
- povećanje nivoa operativne gotovosti istraživanja i razvoja proizvoda, mašina za proizvodnju, pružanje usluga i prevoz roba do kupca sredstvima stalnih unapređenja funkcija u preduzeću.

Dosljednim poštivanjem svih zakonskih propisa i regulativa a posebno aktuelnih izdanja zakonskih propisa u oblasti dizajniranja i izvođenja mašinske faze, te pružanja usluga ostvarivati zadovoljenje društvenih potreba proizvodima i uslugama članica stokholderske zajednice.


Kontaktirajte nas